| کد مطلب: ۱۵۴۸۲

تحریم داخلی کریدور ریلی خواف - هرات

تحریم داخلی کریدور ریلی خواف - هرات

در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران درگیر جنگ کریدورها و سهم‌خواهی از کریدورهای منطقه‌ای و ترانزیت بین‌الملل است، کریدور ریلی خواف هرات، کریدوری استراتژیک است که افغانستان را از محاصره خشکی بیرون می‌آورد.

این کریدور علاوه‌بر برنامه‌ریزی‌هایی‌ که دولت‌های متخاصم برای حذف آن داشتند، مانند بسیاری از موضوعات درگیر تحریم داخلی هم است.

مصطفی رضایی، مدیر کنسرسیوم توسعه ریلی ایران و افغانستان با بیان اینکه کریدور ریلی خواف ـ هرات، افغانستان را از محاصره خشکی بیرون می‌آورد و به شبکه ریلی ایران متصل می‌کند، به ایلنا گفت: این کریدور علاوه‌بر برنامه‌ریزی‌هایی‌ که دولت‌های متخاصم برای حذف آن داشتند، مانند بسیاری از موضوعات درگیر تحریم داخلی است.

او با بیان اینکه با استفاده از این کریدور، افغانستان به شبکه ریلی ایران متصل می‌شود،‌ گفت: این کریدور گلوگاهی است که می‌تواند تجارت یک‌سویه ایران و افغانستان را که اکنون تنها به صادرات به افغانستان محدود است،‌ به یک تجارت دوسویه تبدیل کند.

اخبار مرتبط
دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی