| کد مطلب: ۱۳۱۶۷

جزئیات مشارکت چینی‌‏ها

جزئیات مشارکت چینی‌‏ها

دامنه همکاری چینی‌ها تنها به پروژه‌های فرودگاه امام خمینی و ورزشگاه که اعلام عمومی شده‌اند محدود نمی‌شود و حتماً دستگاه‌های مسئول در ماه‌های آینده قراردادهای دیگری در این زمینه منعقد خواهند کرد. مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هر گونه شایعه مربوط به اجرای پروژه‌های زیرساختی به دست نیروی انسانی چینی در ایران را رد و تصریح کرد: این قراردادها میان نهادهای اجرایی دو کشور منعقد می‌شود و در ایران قاعدتاً این دستگاه‌های حاکمیتی هستند که با طرف چینی وارد قراردادهای مرتبط با توسعه زیرساخت‌ها می‌شوند و بخش خصوصی به این پروژه‌ها وارد نمی‌شود و حتی اگر نهاد دولتی ایرانی هم طرف قرارداد نباشد، شرکت‌های بزرگی وارد می‌شوند که حاکمیتی و یا مربوط به نهادها هستند؛ مانند قرارگاه‌هایی که در امور سازندگی فعالیت دارند. در واقع اینها هستند که پیمانکاری پروژه‌هایی از این دست را در اختیار دارند.

 

دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی