گروه اقتصاد

روزنامه هم‌میهن

واکنش سازمان برنامه به گزارش روزنامه هم‌میهن

 

روابط عمومی سازمان برنامه در واکنش به گزارشی با عنوان «نیاز ایران به نفت 350 دلاری» مورخ 18/2/1402 که در روزنامه هم‌میهن منتشر شده؛ پاسخی ارسال کرده که در ادامه می‌خوانید:
میزان صادرات نفت کشور در حال حاضر به حد قابل قبولی رسیده است و با توجه به قیمت‌های جهانی نفت، می‌توان ضمن اجتناب از ایجاد نقدینگی و رشد پایه پولی از بروز کسری بودجه دولت جلوگیری کرد.
در خصوص نگارش یادداشتی درباره سناریوی صندوق بین‌المللی پول برای پایان کسری بودجه دولت ایران مبنی بر نیاز به قیمت نفت 350دلاری، لازم به ذکر است که رسیدن قیمت نفت به 350دلار، عملاً غیرقابل تحقق است.
میزان صادرات نفت کشور نیز در حال حاضر به حد قابل‌قبولی رسیده است و با توجه به قیمت‌های جهانی نفت می‌توان ضمن اجتناب از ایجاد نقدینگی و رشد پایه پولی، از بروز کسری بودجه دولت جلوگیری کرد.
کنترل کسری بودجه، نقدینگی و تورم در کشور با همکاری همه قوای داخلی کشور تا حد زیادی قابل ‌کنترل است. در شرایط کنونی نمی‌توان فقط به نفت و درآمدهای آن به‌عنوان منابع درآمدی کشور بسنده کرد. می‌توان به روش‌های افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش درآمدهای مالیاتی و استفاده از سازوکار گواهی سپرده کالایی نفت خام و سایر روش‌ها برای افزایش منابع درآمدی کارآمد دولت، اشاره کرد. در بررسی اقتصادهای باثبات و دارای منابع نفتی می‌توان کشور‌هایی را مشاهده کرد که از منابع نفتی به صورت محدود در کشور استفاده می‌کنند. در این راستا می‌توان برای گذر از شرایط کنونی، تلاش برای افزایش صادرات غیرنفتی را اجرا کرد تا با تکیه ‌بر توان داخلی در مواجهه با شرایط بحران تحریم‌های غرب علیه کشورمان، اثر آن را به حداقل رساند.

1000 حرف باقیمانده