| کد مطلب: ۱۴۱۲۷

نسل‌کشی و اجرای فرمان یهوه

نسل‌کشی و اجرای فرمان یهوه

محسن کدیور

استاد تمام پژوهشی مطالعات اسلامی در دپارتمان مطالعات دینی دانشگاه دوک

الله خدای معرفی شده توسط قرآن خدایی اخلاقی است که هرگز به کشتن افراد بیگناه فرمان نداده است. گرفتن جان انسان بیگناه معادل گرفتن جان همه انسان‌هاست. جنگ و جهاد در قرآن صرفاً دفاعی با رعایت موازین اخلاقی مجاز است. جهاد به‌عنوان جنگ مقدس برای گسترش اسلام هیچ مستندی در قرآن ندارد. کشتن یا آسیب رساندن به غیرنظامیان اعم از زن، بچه، مرد و افراد کهنسال – حتی خانواده کفار حربی - گناه کبیره محسوب می‌شود. احدی را به خاطر مسلمان نبودن یا مسلمان نشدن نمی‌توان کشت. عهد عتیق یَهُوَه را خدایی خشن و غیرپایبند به موازین اخلاقی معرفی کرده است که به کشتن بیگناهان حتی شیرخوارگان، کودکان، زنان، حیوانات و هر نفَس‌کِشی از اقوام دشمن بنی‌اسرائیل فرمان داده و اجرا شده است. یَهُوَه به عمالقه و کنعانیان و دیگر اقوام فلسطینی اجازه ترحم نداده است. بنی‌اسرائیل در آئین خود موظف به یادآوری جاودانه دشمنی عمالقه با خود و نبرد دائمی با ایشان هستند. «عویصه فرامین ظاهراً منفور اخلاقی الهی» متألهان را مقابل دو گزینه قرار داده است که باید یکی یا هر دو را بپذیرند: یکی اشتباهات جدی اخلاقی کتاب مقدس، و دیگری باور به غیراخلاقی بودن خدایِ کتاب مقدس. متألهان معاصر یا تفسیر ظاهری عهد عتیق را پذیرفته‌اند، یا با توجیهات دیگری بر نتیجه عهد عتیق صحه گذاشته‌اند، یا نهایتاً احتمال سوءتفاهم در تعابیر کتاب مقدس از فرمان الهی را مطرح کرده‎اند، اما هیچ‌یک بر غیراخلاقی یودن یَهُوه خدای عهد عتیق و اشتمال کتاب مقدس بر خطاهای جدی اخلاقی تصریح نکرده‌اند.

عمالقه «عنوان نمادین دشمن سازش‌ناپذیر بنی‌اسرائیل و قوم یهود» است و معنایش این است که چنین افرادی مهدورالدم هستند و نسل‌شان باید از زمین محو شود و اعضای خانواده آنها نباید امنیت جانی داشته باشند.

آنچه اهمیت دارد امنیت قوم برگزیده خداوند و حفظ سرزمین آنهاست. هر که تهدیدی برای این قوم برگزیده و سرزمین مقدس محسوب شود خصوصاً فلسطینی‌هایی که برای بازپس‌گیری سرزمین‌شان مسلحانه مبارزه می‌کنند و کسانی که از این مبارزه حمایت می‌کنند «عمالقه» هستند و از هیچ حقوقی - چه حقوق بشر، چه حقوق بشردوستانه، چه حقوق زنان، چه حقوق کودکان و حتی حقوق حیوانات - برخوردار نیستند.

این «حق دفاع مطلقه» از قوم برگزیده و حفظ سرزمین مقدس و موعود «به هر قیمتی» را خدا – یَهُوَه – به نص کتاب مقدس به ایشان داده است. بر این اساس نسل‌کشی و کشتار دسته‌جمعی امری مقدس و اجرای فرمان یَهُوَه است.

*برگفته از متن سخنرانی 21 رمضان با عنوان خدای اخلاقی و قداست زندگی

دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها