گروه بین‌الملل

روزنامه هم‌میهن

 whashington institute

خاورمیانه در سال ۲۱۰۰

سازمان ملل متحد پیش‌بینی می‌کند که دو کشور از بزرگترین جوامع جمعیتی در خاورمیانه -یعنی ترکیه و ایران- تا سال ۲۱۰۰ با کاهش جمعیت روبه‌رو خواهند بود. انتظار می‌رود که جمعیت ترکیه از ۸۵ میلیون به ۸۳ میلیون نفر برسد و جمعیت ایران از ۸۹ میلیون به ۸۰ میلیون نفر کاهش یابد. به این ترتیب، این دو کشور جایگاه خود را به‌عنوان غول‌های جمعیتی منطقه از دست خواهند داد. در مقابل، انتظار می‌رود که دو کشور متوسط ​​-عراق و یمن- از نظر جمعیتی منفجر شوند و این امر به احتمال قوی اهمیت ژئواستراتژیک آنها را در طول مسیر افزایش می‌دهد. جمعیت عراق از ۴۴ میلیون به ۱۱۲ میلیون نفر خواهد رسید، یعنی از نصف جمعیت امروز ایران یا ترکیه به بیشتر از ۴۰ درصد بزرگتر از هر دو افزایش خواهد یافت. یکی از معانی چنین وضعی ‌این است که کشوری که بیشترین شمار مسلمانان شیعه در جهان را دارد، عراق خواهد بود و نه ایران. بنابراین، آنکارا و تهران برای تسلط بر عراقی که جمعیتش از خودشان بیشتر باشد با چالش‌های بیشتری مواجه خواهند بود. نگاهی دیگر به اعداد بیندازیم: جمعیت عراق هم‌اکنون ۷۵ درصد بیشتر از مجموع شش کشور شورای همکاری خلیج‌فارس (بحرین، کویت، عمان، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی) است اما، تا سال ۲۱۰۰، جمعیت عراق ۳۳ درصد بیش از جمعیت مجموع این کشورها می‌شود. همچنین، جمعیت عراق ۲.۲ برابر بیش از جمعیت ۵۰ میلیونی پرجمعیت‌ترین کشور شورای همکاری خلیج‌فارس در آن زمان، یعنی عربستان سعودی، خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود که جمعیت یمن از ۳۴ میلیون به ۷۴ ‌میلیون نفر افزایش یابد؛ یعنی از سطحی کمتر از جمعیت عربستان سعودی به ۵۰ درصد بیشتر از جمعیت آن کشور برسد. چنین جمعیتی برابری خواهد کرد با ۹۰ درصد جمعیت مجموع کشورهای خلیج‌فارس، و نزدیک به جمعیت ایران یا ترکیه در آن زمان.
انفجار جمعیت در مصر کماکان تداوم خواهد یافت، و با افزایش دوبرابری از ۱۱۱ میلیون به ۲۰۵ میلیون نفر خواهد رسید و جایگاه پرجمعیت‌ترین کشور منطقه را به خود اختصاص خواهد داد. به عبارت دیگر: جمعیت مصر ۲۵ درصد بیش از مجموع جمعیت ایران و ترکیه، و تقریبا دو برابر جمعیت روسیه خواهد بود (که پیش‌بینی می‌شود جمعیتش به ۱۱۲ میلیون نفر کاهش یابد). کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس رشد جمعیت بسیار کندتری خواهند داشت. مجموع جمعیت فعلی آنها ۵۹ میلیون نفر است؛ پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۱۰۰ این رقم به ۸۴ میلیون برسد. با این حال با توجه به تداوم کند شدن آهنگ رشد جهانی جمعیت، این یک افزایش چشمگیر به حساب می‌آید. در عین حال، جمعیت مجموع کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس از جمعیت ایران و ترکیه بیشتر خواهد شد.
طبق پیش‌بینی سازمان ملل متحد، وضع در جاهای دیگر از این قرار است:
جمعیت اسرائیل دو برابر می‌شود و از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر خواهد رسید. جمعیت فلسطین (یعنی غزه و کرانه غربی) از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر خواهد رسید. جمعیت سوریه تقریبا دو برابر می‌شود و از ۲۲ میلیون به ۴۳ میلیون نفر افزایش خواهد یافت. اردن از ۱۱ میلیون به ۱۸ میلیون نفر می‌رسد. در مقابل، جمعیت لبنان از ۵.۵ میلیون به ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر کاهش خواهد یافت. در کل، مجموع جمعیت پنج کشور اخیر به رقم ۹۵ میلیون می‌رسد که از جمعیت ایران یا ترکیه بزرگتر خواهد بود.
پیش‌بینی جمعیت کشورهای خاورمیانه وقتی حتی روشن‌تر می‌شود که آنها را در کنار چشم‌انداز تغییرات جمعیتی در قدرت‌های بزرگی بررسی کنیم که هم‌اکنون بر سر نفوذ در خاورمیانه رقابت می‌کنند. امروز جمعیت ۳۳۸ میلیونی ایالات متحده آمریکا یک‌چهارم جمعیت چین است. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که تا سال ۲۱۰۰ جمعیت آمریکا به ۳۹۴ میلیون، یا بیش از نصف جمعیت چین در آن زمان برسد؛ چراکه ملل متحد پیش‌بینی می‌کند که جمعیت چین با کاهشی چشمگیر از یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون به ۷۶۷ میلیون نفر تنزل خواهد یافت. جمعیت روسیه نیز در این پیش‌بینی کاهش خواهد یافت و از آنچه اینک ۴۳ درصد جمعیت آمریکا است به ۲۸ درصد آن می‌رسد. به عبارت دیگر، مسکو و پکن احتمالا از نظر حفظ قدرت ملی کنونی خود نسبت به واشنگتن، با چالش‌های جدی مواجه خواهند بود.
در مقابل، انتظار می‌رود که جمعیت هند با رشدی نه‌چندان زیاد از یک میلیارد و ۴۱۷ میلیون به یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون یا به‌عبارتی دو برابر چین در آن زمان برسد. این امر نشان می‌دهد که اهمیت هند به‌عنوان یک قدرت جهانی نیز می‌تواند افزایش یابد.

Anzali FZ