| کد مطلب: ۱۳۹۶۳

حمایت ایران از مبارزه با اسلام‏‌هراسی

حمایت ایران از  مبارزه با اسلام‏‌هراسی

امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد از تصویب پیش‌نویس قطعنامه اقدامات مبارزه با اسلام‌هراسی حمایت کرد. نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز جمعه به وقت محلی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در توضیح رأی جمهوری اسلامی ایران پیش از تصویب پیش‌نویس قطعنامه اقدامات مبارزه با اسلام‌هراسی افزود: اجازه دهید حمایت کامل خود را از ابتکار پیشنهادی اعضای سازمان همکاری اسلامی برای انجام اقدامات پیگیری جهت رسیدگی به روند رو به رشد نابردباری و تعصب علیه اسلام و مسلمانان در سراسر جهان که چالشی دلهره‌آور برای جامعه بین‌المللی است، تکرار کنم. وی تصریح کرد: در طول چند دهه گذشته، کلیشه‌ها و تعصبات مضر در مورد مسلمانان و اسلام به‌طور مداوم توسط برخی رسانه‌ها، سیاستمداران و تأثیرگذاران فرهنگ عامه تقویت شده و اعمال تبعیض‌آمیز متعددی در نقاط مختلف جهان با هدف جلوگیری از زندگی مسلمانان مطابق با نظام اعتقادی خود، در حال اجرا است.

دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی