| کد مطلب: ۱۶۷۰۲

نمایان ساختن مبانی متافیزیکی منطق

نمایان ساختن مبانی متافیزیکی منطق

کتاب «آغازین بنیادهای متافیزیکی منطق با رهسپارشدن از لایبنیتس»، نوشته مارتین هایدگر، با ترجمه طالب جابری در ۳۵۰ صفحه و با قیمت ۳۳۰ هزار تومان توسط نشر نی منتشر شد.

«آغازین بنیادهای متافیزیکی منطق با رهسپارشدن از لایبنیتس» جلد ۲۶ مجموعه آثار هایدگر متن درسگفتاری است که در تابستان ۱۹۲۸ تحت عنوان «منطق» در ماربورگ ارائه شده است.

هایدگر بر این باور است که نزد لایبنیتس نه‌تنها سنت باستانی و قرون وسطاییِ منطق در یک صورت جدید تجمیع می‌شود، بلکه او همزمان به تکانه‌ای برای پرسشگری‌های نو در منطق تبدیل می‌شود.

هایدگر بر همین اساس در این درسگفتار می‌کوشد با مبنا قراردادن تفکر لایبنیتس، خصوصاً نظریه حکم و اصل بنیاد او، مبانی متافیزیکی منطق را نمایان سازد و از این طریق منطق را فلسفی کند.

آغازین بنیادهای متافیزیکی منطق با رهسپارشدن از لایبنیتس

نویسنده:‌ مارتین هایدگر

مترجم: طالب جابری

انتشارات: نشر نی

اخبار مرتبط
دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی