| کد مطلب: ۱۶۵۹۳

راهنمای جهت‌گیری عمل و اندیشه سیاسی

راهنمای جهت‌گیری عمل و اندیشه سیاسی

کتاب «الزامات سیاست در عصر ملت- دولت»، راهنمای جهت‌گیری عمل و اندیشه سیاسی نگارنده آن، احمد زیدآبادی توسط نشر نی به چاپ دهم رسید.

کتابی که زیدآبادی همواره مخاطبانش را پیش از پیگیری دیگر آثارش به مطالعه آن توصیه می‌کند.

این کتاب در هفت جلد شرح‌وبسط داده خواهد شد و  نخستین جلد آن تحت عنوان «سیاست در ذهن و زندگی یونانیان» منتشر شد و جلد دوم آن در حال تدوین است.

در پشت جلد کتاب «الزامات سیاست در عصر ملت- دولت» نوشته شده است: «نفی رژیم پهلوی به پیروزی آلترناتیوی که اصول و مبانی ملت‌-دولت را مقابل ایدئولوژی‌های فراملی برجسته سازد، منجر نشد. دلایل و ریشه‌های انقلاب سال ۵۷ هرچه باشد، در این نکته تردید چندانی نیست که به‌جز افراد و محافل معدودی، عمده نیروهای دست‌اندرکار انقلاب -اعم از مذهبی و مارکسیست- به نگاه معطوف به حقوق بنیادی ناشی از ملت‌-دولتی به‌نام ایران، به‌مثابه تعیین‌کننده اصلی جهت‌گیری‌های سیاست داخلی و خارجی، توجه لازم را نداشتند و هرکدام به‌نوعی در پی اهداف فراملی و جهان‌وطنی خود بودند.»   

الزامات سیاست در عصر ملت- دولت

نویسنده:‌ احمد زیدآبادی

انتشارات: نشر نی

اخبار مرتبط
دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی