| کد مطلب: ۱۶۷۷۱

شرحی خواندنی از پروژه فکری خاص ژیژک

شرحی خواندنی از پروژه فکری خاص ژیژک

کتاب «ژیژک و الهیات»، نوشته آدام کوتسکو با ترجمه امیررضا گلابی در ۲۲۴ صفحه و با قیمت ۲۴۰ هزار تومان توسط انتشارات نی منتشر شد.

این کتاب با شرح‌های معمول بر آثار اسلاوی ژیژک فرقی جالب و اساسی دارد. شرح آدام کوتسکو فراز و فرود اندیشه ژیژک را از مسیری نامعمول دنبال می‌کند.

به عقیده کوتسکو، همزمان با افزایش اقبال به آثار ژیژک نشانه‌های چرخشی به سوی الهیات در آراء او مشاهده می‌شود و این چرخش درخصوص متفکری ماتریالیست چون او موضوعی قابل‌توجه است.

به‌همین‌دلیل گرچه این کتاب برای مجموعه‌ای عام تحت‌عنوان «فلسفه و الهیات» نوشته شده، شرحی خواندنی از پروژه فکری خاص ژیژک به‌عنوان فیلسوفی ماتریالیست که الهیات یکی از عناصر فلسفه اوست ارائه می‌کند.

خواننده کتاب ابتدا با مفاهیم اصلی ژیژک که عموماً برگرفته از روانکاوی لکانی هستند آشنا می‌شود و این آشنایی با معرفی روش فلسفی ژیژک که عمدتاً ملهم از فلسفه هگل است تکمیل می‌شود.

نویسنده این اثر کوشیده است از دل مواجهه نامعمول فیلسوف ماتریالیست با الهیات راهی برای نوسازی مضامین کهن الهیاتی باز کند.  

ژیژک و الهیات

نویسنده: آدام کوتسکو

مترجم: امیررضا گلابی

انتشارات: نی

اخبار مرتبط
دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی