| کد مطلب: ۱۱۸۷۴

اشتغال غیرقانونی ۳میلیون اتباع خارجی

اشتغال غیرقانونی ۳میلیون اتباع خارجی

مطابق مصوبه شورایعالی امنیت در ۱۵ استان اشتغال اتباع خارجی ممنوع است. حدود یک‌ونیم میلیون نفر از اتباع خارجی پروانه کار دارند و حضور قانونی دارند که جمعیت افراد فاقد پروانه دوبرابر این رقم برآورد می‌شود. به گزارش تسنیم، محمود کریمی‌بیرانوند،‌ معاون اشتغال وزارت کار گفت: سامانه رصد اشتغال ما درباره شهروندان ایرانی است، زیرا مأخذ آمار، کد ملی هر فرد است. اکنون فرآیند ثبت شغل اتباع خارجی الکترونیکی شده است و در دولت جدید از ایجاد صفوف طویل جلوگیری شد. اکنون در ۱۵ استان طبق مصوبه شورایعالی امنیت ملی حضور اتباع خارجی ممنوع است. بیرانوند ادامه داد: در مابقی استان‌ها ظرفیت برآوردی پذیرش اشتغال اتباع را سنجیدیم. قاعدتاً ما فقط برای اتباع قانونی پروانه کار خواهیم داد و بررسی خود را در اختیار وزارت کشور و سازمان ملی مهاجرت ارائه دادیم، قاعدتاً هماهنگی برای اتباع خارجی باید توسط یک سازمان ملی مثل سازمان ملی مهاجرت سامان یابد.

اخبار مرتبط
دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی