| کد مطلب: ۱۱۵۳۱

مرکزی برای رصد جمعیت

مرکزی برای رصد جمعیت

هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال، از راه‌اندازی مرکز رصد جمعیت برای نخستین‌بار در کشور خبر داد و گفت: «به منظور رصد تحولات جمعیتی کشور، سازمان ثبت احوال اقدام به راه‌اندازی مرکز رصد جمعیت کشور کرده که در این راستا اتاق وضعیت جمعیت کشور با رویکرد ارائه آمار لحظه‌ای از تحولات جمعیتی، در ذیل این مرکز ایجاد شده است.» به گزارش ایرنا، او با اشاره به مصورسازی تحولات جمعیتی و تحلیل داده، با استفاده از آخرین روش‌های انتشار اطلاعات ادامه داد: «اطلاعات جامع جمعیتی توسط ثبت احوال به دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌شود. در این مرکز سعی می‌شود با بررسی تحولات جمعیتی و تحلیل داده و با استفاده از آخرین روش‌های انتشار اطلاعات جامع اقدام کرد تا سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان حوزه جمعیتی بتوانند از اطلاعات آن بهره‌مند شوند.»

دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی