سیاستمداران

سیاستمداران

وفاق ملی و حکمرانی خوب انتقاد از نحوه انتخاب بانوی اول

shariati saeed

وفاق ملی و حکمرانی خوب

سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با ایلنا درباره حکمرانی خوب گفت:«وقتی ما می‌گوییم حکمرانی خوب، اولین قدم وفاق ملی است. ۶ سال پیش آقای خاتمی گفت کشور نیاز به آشتی و اجماع ملی دارد. آن هم زمانی که دولت در اختیار اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان بود، پس، از موضع ضعف هم این حرف زده نمی‌شد بلکه از موضع قدرت بود تا جامعه را به سمتی ببریم که آشتی ملی ایجاد شود. شرط اول حکمرانی خوب، وفاق و آشتی ملی است، دوم حاکمیت قانون است، سوم برقراری نظامات دموکراتیک در حکومت است، چهارم شفافیت، پنجم فسادزدایی، ششم مقررات‌زدایی و هفتم پیش‌بینی‌پذیر بودن حکومت. این شروطی است که عمل به آن، اراده می‌خواهد تا تحقق پیدا کند نه آنکه برخلاف این مسیرها حرکت کنیم.» وی افزود: «اگر این اتفاق بیفتد، حکمرانی به ساحل اعتماد باز‌می‌گردد و جامعه نسبت به حکومت اعتماد پیدا خواهد کرد. اگر این اتفاق رخ ندهد، در مسیری که می‌بینید از چاله بحران اجتماعی درآمده و به چاه بحران اقتصادی می‌افتیم. بعد از آن به بحران امنیت دچار می‌شویم که نباید اینطور باشد. همین‌طور بحران در بحران اتفاق می‌افتد و گسل‌های مختلف لرزه به بنیان جامعه و حکومت وارد می‌کند.»

fazaeli

انتقاد از نحوه انتخاب بانوی اول

به دنبال برگزاری کنگره بین‌المللی زنان تأثیرگذار و در پی طرح مباحثی حاشیه‌ای در خصوص «بانوی اول» مهدی فضایلی، عضو دفتر نشر آثار رهبر انقلاب نسبت به الگوبرداری از بیگانگان در خصوص تکریم بانوان انتقاد کرد. وی در توئیتی در این خصوص نوشت: «کم نبوده‌اند بانوان بزرگ و عالی‌قدری که در کنار مردان بزرگ نقش‌آفرینی کرده‌اند. اما خطاست که دولتمردان برای تکریم آنها از الگوی نابجای بیگانگان کپی‌برداری کنند.»

دیدگاه