| کد مطلب: ۱۱۴۶۵

حضور 3800 سالمند در مراکز شبانه‏‌روزی

حضور 3800 سالمند در مراکز شبانه‏‌روزی

فریده باغ‌علیشاهی، مدیرکل دفتر امور مراکز توانبخشی و مراقبتی سازمان بهزیستی، از اقامت سه‌هزار و ۸۶۲ سالمند با دستور قضایی در مراکز شبانه‌روزی سالمندان خبر داد. به گزارش ایرنا، او ادامه داد: «سالمندانی که با دستور قضایی در مراکز شبانه‌روزی نگهداری می‌شوند، مجهول‌الهویه، فاقد سرپرست یا فاقد سرپرست‌مؤثر هستند. برخی از این سالمندان دارای اعتیاد یا بیماری‌های زمینه‌ای هستند. باتوجه به رشد جمعیت سالمندی در کشور، افزایش تعداد سالمندان مجرد و کاهش روزافزون بُعد خانوار در کشور، با تعدادی سالمند مجهول‌الهویه یا فاقد سرپرست‌ مواجه هستیم. در مراکز توانبخشی مراقبتی سالمندان مطابق دستورالعمل‌های این سازمان به تمام مقیمان به‌طور شبانه‌روزی، خدمات توانبخشی - مراقبتی ارائه‌ می‌شود.» باغ‌علیشاهی افزود: «اکنون سازمان بهزیستی، تنها متولی تاسیس و نظارت بر مراکز شبانه‌روزی توانبخشی مراقبتی سالمندان است. یارانه نگهداری فرد مجهول‌الهویه در مراکز درجه 1، برابر با 5 میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و در مراکز درجه ۲، برابر با 4 میلیون و ۶۲۰ هزار تومان است.»

اخبار مرتبط
دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی