| کد مطلب: ۱۶۲۸۷

تصویب قانون بلدیه در مجلس هفتم

تصویب قانون بلدیه در مجلس هفتم

نخستین قانون بلدیه یا به تعبیر امروزی قانون شهرداری در سال 1286 به تصویب مجلس رسید. د

ر دوره رضاشاه در پرتو اقداماتی ازجمله بازسازی و تشکیل ارتش نوین، ساخت کارخانه‌های صنعتی، ایجاد راه‌های جدید و راه‌آهن سراسری و... چهره ایران تا اندازه زیادی تغییر کرد.

در زمینه مسائل شهری، اما عمده توجه دولت رضاشاه به تغییر ظاهر شهرها به‌ویژه تهران بود.

برای نوسازی شهرها احساس شد نخست باید نهادهای اداری مناسب با قوانین مختلف به‌وجود ‌آید.

برای آغاز اصلاحات در اکتبر ۱۲۹۹ تهران یک مشاور آمریکایی در زمینه حکومت شهری و یک مهندس آمریکایی برنامه‌ریزی شهری را به خدمت گرفت. 

قانون بلدیه مصوب ۱۲۸۶ لغو شد و برای تمرکز بیشتر نظام برنامه‌ریزی و تامین اعتبار مالی شهرداری‌ها، قانون بلدیه دیگری در ۳۰ اردیبهشت‌ماه ‌سال ۱۳۰۹ در مجلس هفتم شورای ملی به تصویب رسید.

دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی