| کد مطلب: ۱۷۰۶۱

پرداخت جایزه خوش‌مصرفی آب

پرداخت جایزه خوش‌مصرفی آب

الگوی مصرف تعیین شده برای هر خانوار تهرانی ۱۲ مترمکعب در ماه است و با رعایت الگوی مصرف تعیین‌شده در صورت کاهش مصرف دو برابر مبلغ پرداختی قبلی جایزه دریافت می‌کنند.

به گزارش مهر، محسن اردکانی، مدیرعامل آبفای تهران با دعوت از تمامی مشترکان شرکت آب و فاضلاب استان تهران برای صرفه‌جویی حداقل ۱۰ درصدی مصرف آب برای گذر بدون مشکل و نگرانی از تابستان گرم پیش رو، گفت: براساس دستورالعمل‌های تعیین‌شده، مشترکان پرمصرفی که مصارف خود را به زیر الگوی مصرف برسانند، به ازای هر مترمکعب مصرف کمتر از الگوی تعیین‌شده، جایزه خوش‌مصرفی به صورت بستانکاری در قبوض آنان لحاظ می‌شود.

به‌گفته او مشترکان خوش‌مصرفی که مصارف آنان در سال گذشته زیر الگوی تعیین‌شده بوده است، در صورت کاهش هر مترمکعب مصارف خود، جایزه خوش‌مصرفی دریافت می‌کنند.

او گفت: امسال چهارمین سال پیاپی خشکسالی را سپری می‌کنیم و یک ناترازی بین منابع و مصارف به علت خشکسالی‌های گذشته وجود دارد.

اخبار مرتبط
دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی