| کد مطلب: ۱۴۲۲۸

حقوق ۵۰ میلیونی برای بخش خصوصی نیست

حقوق ۵۰ میلیونی برای بخش خصوصی نیست

مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار گفت: طبق تبصره یک ماده 8 بخش‌نامه حداقل دستمزد سال 1403 سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی حداکثر 7 هفت برابر حداقل دستمزد ماهانه است و این موضوع شامل مشمولین قانون کار شاغل در شرکت‌های خصوصی نمی‌شود.

سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورایعالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمی‌شود. به گزارش تسنیم، احمد غریوی، مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار در این باره گفت: واحدهای مشمول قانون کار بخش خصوصی می‌توانند به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین پرداخت مزد و مزایا با بهره‌وری و ایجاد انگیزه بین کارکنان، علاوه براجرای مصوبه مزد نسبت به افزایش مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و‌ پیمان‌های دسته‌جمعی پس از تایید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.

غریوی ادامه داد: طبق تبصره یک ماده 8 بخش‌نامه حداقل دستمزد سال 1403 سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی حداکثر 7 هفت برابر حداقل دستمزد ماهانه است و این موضوع شامل مشمولین قانون کار شاغل در شرکت‌های خصوصی نمی‌شود.

اخبار مرتبط
دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی