| کد مطلب: ۱۳۷۳۵

اختلاف ۵ میلیون تومانی سبد معیشت

اختلاف ۵ میلیون تومانی سبد معیشت

بین رقم سبد معیشت محاسبه‌شده توسط گروه کارگری و کارفرمایی پنج میلیون تومان اختلاف وجود دارد. محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره به اختلاف‌نظر گروه کارفرمایی و کارگری در خصوص استخراج رقم سبد معیشت خانوار کارگری گفت: در جلسه گذشته ابتدا روی کلیات سبد توافق شد که قیمت‌های مرکز آمار و سبد انستیتو تغذیه ملاک عمل قرار بگیرد ولی بعدش روی اعداد و ارقام توافق نشد. وقتی اعداد و ارقام را مبنای محاسبه سبد دهک چهارم قرار دادیم، به عدد ۱۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیدیم؛ درحالی‌که عددی که گروه کارفرمایی استخراج کرده بود ۱۴ میلیون تومان بود؛ یعنی یک اختلاف و فاصله ۵ میلیون تومانی میان عدد ما و گروه کارفرمایی در بحث رقم سبد معیشت است درصورتی‌که ما براساس همان قیمت‌های مرکز آمار و انستیتو تغذیه به این عدد دست یافته‌ایم و چیزی کمتر یا بیشتر استخراج نشد. 

دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی