| کد مطلب: ۱۳۳۷۳

صادرات مازاد تولید

صادرات مازاد تولید

توقف در تولید درست نیست در بخش طیور، جوجه‌ریزی برای اسفند به اندازه بهمن انجام می‌شود و اگر مازادی وجود داشته باشد، صادر خواهد شد. به گزارش مهر، محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دغدغه معیشت و سفره مردم، گفت: غذای مردم با تولید داخلی و بخش کوچکی از آن با واردات قابل تأمین است، یعنی تا جای ممکن، نگاه مدیریت کلان کشاورزی معطوف به تولید داخل است، چراکه واردات، بنیان تولید را تضعیف می‌کند. به همین دلیل در اسفند نیز جوجه‌ریزی داریم. او تاکید کرد: صادرات تولید را توسعه می‌دهد و تولیدکننده را تقویت و حمایت می‌کند و ضمن ایجاد ثروت برای کشور، بازار داخل را هم تنظیم می‌کند. وی در رابطه با توقف کشتار دام مولد در سال ۱۴۰۲ گفت: امسال حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن نهاده دامی مدت‌دار بین عشایر توزیع شد تا دام مولد به کشتارگاه فرستاده نشود.

دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی