| کد مطلب: ۱۲۱۱۹

پسران؛ 52 درصد متولدین امسال

پسران؛ 52 درصد متولدین امسال

سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: «در ۹ ماهه امسال، از کل نوزادان متولدشده، 8/51درصد نوزادان پسر و 2/48درصد آنها دختر بودند.» با استناد به آمار مرکز رصد جمعیت کشور، در ۹ ماهه امسال نسبت متولدان پسر و دختر به‌ترتیب 8/51درصد و 2/48درصد بوده است. براساس این گزارش، نسبت تولد پسران به دختران، در ۹ماهه سال‌جاری 6/107 بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/0 بیشتر بوده است. ثبت احوال در این گزارش اعلام کرده که در دنیا در بدو تولد، تعداد موالید پسر از تعداد موالید دختر، بیشتر است. این نسبت در سال‌های بعد به‌علت مرگ زیاد جنس مذکر، به‌تدریج کاهش می‌یابد تااینکه در حدود ۲۵-۲۰ سالگی متعادل می‌شود و به ۱۰۰ می‌رسد. همچنین در جمعیت‌شناسی رقم ۱۰۳ تا ۱۰۷ را رقم طبیعی و قابل‌قبول نسبت‌‌جنسی، در بدو تولد می‌دانند. نسبت‌جنسی بدو تولد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲، برابر با 6/107و در مدت مشابه سال قبل برابر با ۱۰۷ بوده است.

دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی