| کد مطلب: ۱۱۸۹۰

نرخ بیکاری در روستاها: 7/5 درصد

نرخ بیکاری در روستاها: 7/5 درصد

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نرخ بیکاری در روستاها را در سال جاری ۷/۵درصد اعلام کرد.  به گزارش ایسنا، امیرحسین مدنی گفت: «پژوهشی در کشور انجام شد که مهاجرت از روستاها به حاشیه شهرها بوده که ۵۴ درصد علل مهاجرت از روستا به حاشیه شهرها مسائل اقتصادی است. درحالی‌که جمعیت کشور و جمعیت شهری رو به افزایش است، جمعیت روستایی رو به کاهش است و بدین ترتیب درحال‌حاضر ۲۳درصد جمعیت کشور سهم جمعیت روستایی و ۷۷درصد سهم جمعیت شهری است.» مدنی ادامه داد: «در پاییز امسال در مناطق روستایی سهم جمعیت شاغلان ۴/۴۰درصد و سهم جمعیت بیکاری ۴/۲درصد بوده است. درحالی‌که در پاییز سال جاری روند اشتغال‌ها در کشور در حوزه کشاورزی ۳/۴۰درصد بوده است اما سهم اشتغال به سمت صنعت و خدمات سوق پیدا کرده است.» براساس اعلام او، تا سال ۱۳۹۸سهم ارزش افزوده روستاها رقمی معادل ۵/۲۷درصد با در نظر گرفتن نفت است که نشان از سهم ویژه روستاها در حوزه تولید با وجود کاهش جمعیت روستایی دارد: «شکاف درآمدی روستایی و شهری موضوع بسیار تلخی است که در نسبتی که گرفته شده، نزدیک به ۶۰ درصد است. نرخ تورم روستا اساساً همیشه بالاتر از شهر بوده اما درحال‌حاضر نرخ تورم روستایی به نرخ تورم شهری بسیار نزدیک شده است.»

اخبار مرتبط
دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی