| کد مطلب: ۱۱۶۷۸

کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی

کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی

با اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی، رشد پایه پولی ۱۲ماهه در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵ درصد در فروردین‌ماه به 5/33 درصد در آذرماه کاهش یافت. نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی نیز از 4/33درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۷ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. به گزارش ایسنا، تحولات کل‌های پولی در آذرماه سال ۱۴۰۲ منتشر شد که بر این اساس، حجم نقدینگی در پایان آذرماه ۱۴۰۲ به رقم 74980 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل 3/18 درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از 4/33 درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۱ طی یک روند نزولی به ۲۷ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۲ کاهش یافته است. بر اساس این گزارش، پایه پولی در آذرماه سال ۱۴۰۲ نیز رقم 9/10231 هزار میلیارد ریال را به ثبت رساند. بر این اساس پایه پولی در پایان آذرماه سال جاری رشدی معادل 19درصد را نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ تجربه کرد. رشد پایه پولی ۱۲ ماهه در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از 45 درصد در فروردین‌ماه به 5/33 درصد در آذرماه کاهش یافت. لازم به اشاره است؛ ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان آذرماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، معادل 6/0درصد کاهش یافت و به رقم 328/7 رسید.

اخبار مرتبط
دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی