| کد مطلب: ۱۱۵۴۸

۲ میلیون ایرانی شغل ناقص دارند

۲ میلیون ایرانی شغل ناقص دارند

بررسی اشتغال ناقص در پاییز سال جاری نشان می‌دهد افراد دارای اشتغال ناقص در کشور در پاییز ۱۴۰۲ حدود ۲ میلیون و ۷ هزار و ۹۹۸ نفر بوده است که حدود ۲۶۶ هزار و ۸۳۹ نفر کاهش یافته است. به گزارش تسنیم، آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره بررسی نرخ بیکاری افراد ۱۵ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۶/۷درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ۱۴۰۱)، ۶/۰درصد کاهش یافته است. در پاییز ۱۴۰۲، به میزان ۵/۴۱درصد جمعیت ۱۵ساله و بیش‌تر، از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاییز ۱۴۰۱) ۵/۰درصد افزایش یافته است. جمعیت شاغلین ۱۵ساله و بیش‌تر در این فصل ۲۴ میلیون و ۷۷۵ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷۰۶ هزار نفر افزایش داشته است. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در پاییز ۱۴۰۲، بخش خدمات با ۱/۵۲درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ۲/۳۴درصد و کشاورزی با ۶/۱۳درصد قرار دارند.

اخبار مرتبط
دیدگاه
آخرین اخبار
پربازدیدها
وبگردی