نتایج جستجو : پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان

  • موج اول پیمایش ملی ارزش‏ها و نگرش‏های ایرانیان در سال ۱۳۷۹ انجام شد. هدف از این پیمایش، ارائه تصویر عمومی از وضعیت فرهنگی کشور و تحلیل مستمر روند تحولات فرهنگی در فاصله‏های زمانی مشخص در تمام استان‏های کشور بود و موضوعاتی مانند گرایش به دین، باورهای سیاسی، ارزش‏های اجتماعی احساس عدالت، امنیت، آزادی، همبستگی اعتماد اجتماعی و... را در بر می‏گرفت و نتایج آن در ۳۰ جلد در سال ۱۳۸۱ منتشر شد. موج‏های دوم و سوم آن هم در سال‏های ۱۳۸۲ و ۱۳۹۴ اجرا شد و در ارتباط با آن نشست‏های تخصصی متعددی برگزار شد. موج…

۱
آخرین اخبار [[category]]