نتایج جستجو : سازمان مجاهدین خلق

  • سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۴۴ توسط محمد حنیف‌نژاد تاسیس شد. مجاهدین خلق را سازمانی سیاسی و مخفی در دوران پهلوی معرفی می‌کنند که با یک رویکرد مذهبی تشکیل شد. هدف جوانانی که به این سازمان پیوسته بودند، مبارزه علیه حکومت بود.

  • سایت مشرق نوشت: تهمت زدن به رقبا، چرک آمیز کردن فضای سیاسی کشور و دست بردن به شیوه‌های ناجوانمردانه برای حذف رقیب ازجمله اقداماتی بود که تنها منافقین و فرقانی‌ها از آن استفاده کرده بودند و بعد از آن به محاق تاریخ رفته بود.

۱
آخرین اخبار [[category]]