نتایج جستجو : محسن گودرزی

  • موج اول پیمایش ملی ارزش‏ها و نگرش‏های ایرانیان در سال ۱۳۷۹ انجام شد. هدف از این پیمایش، ارائه تصویر عمومی از وضعیت فرهنگی کشور و تحلیل مستمر روند تحولات فرهنگی در فاصله‏های زمانی مشخص در تمام استان‏های کشور بود و موضوعاتی مانند گرایش به دین، باورهای سیاسی، ارزش‏های اجتماعی احساس عدالت، امنیت، آزادی، همبستگی اعتماد اجتماعی و... را در بر می‏گرفت و نتایج آن در ۳۰ جلد در سال ۱۳۸۱ منتشر شد. موج‏های دوم و سوم آن هم در سال‏های ۱۳۸۲ و ۱۳۹۴ اجرا شد و در ارتباط با آن نشست‏های تخصصی متعددی برگزار شد. موج…

  • دهه ۶۰ و ۷۰ تفا‌وت‌های زیادی با هم دارند. یکی از این تفاوت به نوع تلقی از زندگی بر می‌گردد. دهه ۶۰ دوران نظام نگرشی «زندگی آرمانی» غلبه داشت ولی در اواخر دهه ۶۰ رفته‌رفته «آرمان زندگی» بروز بیشتری یافت.

  • انتشار کتاب «چه شد؟» با عنوان فرعی «داستان افول اجتماع در ایران»، یکی از رخدادهای قابل تأمل حوزه کتاب‏‌های علوم اجتماعی فارسی است؛ زیرا اثر محسن گودرزی و عبدالمحمد کاظمی‏‌پور جدا از موضوع افول همبستگی‏‌های اجتماعی در ایران که ورد زبان و موضوع نگرانی بسیاری از مردمان است، به زبانی ساده و سلیس و درعین‌حال روشمند نوشته شده است و شاید به‌همین‌دلیل باشد که در مدتی کوتاه به چاپ پنجم رسیده است و جدا از آنکه نظر مثبت بسیاری از جامعه‏‌شناسان را به خود جلب کرده، در میان مخاطبان عام نیز خوانندگانی…

۱
آخرین اخبار [[category]]