نتایج جستجو : روز قدس

  • فارغ از هر نگاه سیاسی در داخل یا به توافق‌ها این دیگر بزرگنمایی صداوسیما نیست که بگوییم کاسه داغ‌تر از آَش شده چون عرق شرم بر چهره جهان نشسته است و اینها همه کافی است تا بگوییم رو قدس ۱۴۰۳ نه سیاسی، نه عقیدتی و نه حتی ایدئولوژیک که عاطفی و انسانی است و انسان فراتر از ایدئولوژی‌ها می‌نشیند و اگرچه روشنفکرانی که در سال ۵۸ امضا کردند، همه از جمهوری اسلامی فاصله گرفتند، ولی آنها هم با نگاه انسانی و عاطفی با روز قدس هم‌داستانی نشان دادند و امسال دیگر کسی نباید تعجب کند چون پیداست که داستان تا چه حد…

۱
آخرین اخبار [[category]]