نتایج جستجو : دریدا در متن

  • انتشار کتاب «دریدا در متن» نوشته عبدالکریم رشیدیان را باید یکی از مهمترین اتفاق‌های حوزه کتاب در ایران ۱۴۰۲ دانست. بخشی از این اهمیت به جایگاه ژاک دریدا (۲۰۰۴ـ ۱۹۳۰میلادی) در جهان فلسفه بازمی‌گردد و بخشی دیگر به اطمینانی مربوط می‌شود که صاحبنظران فلسفه به دقت و امعان نظر نویسنده این کتاب دارند و کارنامه علمی قابل احترام او گواهی بر آن است.

۱
آخرین اخبار [[category]]