نتایج جستجو : اکبر گودرزی

  • گروه فرقان در سال ۱۳۵۶، توسط اکبر گودرزی، طلبه‌ای جوان و اهل لرستان تأسیس شد. این گروه مخالف صریح روحانیت بودند، خود را متکی بر اصل توحید می‌دانستند و تفاسیر خاص خود را از قرآن ارائه می‌دادند، هرچند که معتقد بودند تفسیر قرآن تنها کار امامان است.

  • سایت مشرق نوشت: تهمت زدن به رقبا، چرک آمیز کردن فضای سیاسی کشور و دست بردن به شیوه‌های ناجوانمردانه برای حذف رقیب ازجمله اقداماتی بود که تنها منافقین و فرقانی‌ها از آن استفاده کرده بودند و بعد از آن به محاق تاریخ رفته بود.

۱
آخرین اخبار [[category]]