نتایج جستجو : بیکاری

  • دولت در حوزه اشتغال و رفع بیکاری وعده می‌دهد تا پایان کار دولت سیزدهم نرخ بیکاری به ۸ درصد برسد.

  • بدون شک زندگی روزمره و آینده افراد هر جامعه با سیاست، اجتماع، فرهنگ و به‌خصوص اقتصاد حاکم بر آن جامعه پیوند خورده است اما آیا مردم لزوما اقتصاد و موضوعات پیرامون آن را همان‌گونه می‌بینند و درک می‌کنند که مقصود کارگزاران، مجریان اقتصادی و یا اقتصاددانان و پژوهشگران است؟ نتایج یک نظرسنجی اقتصادی در سطح ملی که در سال ۱۴۰۲ منتشر شد، جنبه‌های جالبی از افکار عمومی را نشان می‌دهد و براساس آن می‌توان به این نتیجه رسید که مردم چندان شبیه صاحبنظران اقتصادی فکر نمی‌کنند.

  • نرخ بیکاری ۸/۱درصدی در سال ۱۴۰۲ ثبت شده که کمترین میزان نرخ بیکاری سالانه در دهه‌های اخیر به شمار می‌رود و خالص اشتغال ایجادی در سال گذشته، ۷۷۵ هزار فرصت شغلی بوده است.

۱