نتایج جستجو : آپارتاید جنسیتی

  • گزارشی که به تازگی بخش زنان سازمان ملل متحد منتشر کرده حکایت از تشدید تبعیض‌‏ها علیه زنان در کشور افغانستان دارد؛ وضعیتی که بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان روزبه‌‏روز فجیع‌‏تر می‌‏شود و به گفته این گزارش، این حکومت، طی حدود سه سال با بیش از ۷۰ فرمان، دستورالعمل و بیانیه و همچنین روش‏‌هایی سیستماتیک، نتیجه دهه‌‏ها پیشرفت در زمینه برابری حقوق زن و مرد را از بین برده است.

۱
آخرین اخبار [[category]]