آخرین بار که سینما رفتید کی بود؟ چقدر فیلم ایرانی تماشا می‌کنید‌؟ نظرتان در باره فیلم‌های ایرانی چیست؟
گزارش از مهرداد آلادین