نتایج جستجو : همبستگی اجتماعی

  • موج اول پیمایش ملی ارزش‏ها و نگرش‏های ایرانیان در سال ۱۳۷۹ انجام شد. هدف از این پیمایش، ارائه تصویر عمومی از وضعیت فرهنگی کشور و تحلیل مستمر روند تحولات فرهنگی در فاصله‏های زمانی مشخص در تمام استان‏های کشور بود و موضوعاتی مانند گرایش به دین، باورهای سیاسی، ارزش‏های اجتماعی احساس عدالت، امنیت، آزادی، همبستگی اعتماد اجتماعی و... را در بر می‏گرفت و نتایج آن در ۳۰ جلد در سال ۱۳۸۱ منتشر شد. موج‏های دوم و سوم آن هم در سال‏های ۱۳۸۲ و ۱۳۹۴ اجرا شد و در ارتباط با آن نشست‏های تخصصی متعددی برگزار شد. موج…

  • انتشار کتاب «چه شد؟» با عنوان فرعی «داستان افول اجتماع در ایران»، یکی از رخدادهای قابل تأمل حوزه کتاب‏‌های علوم اجتماعی فارسی است؛ زیرا اثر محسن گودرزی و عبدالمحمد کاظمی‏‌پور جدا از موضوع افول همبستگی‏‌های اجتماعی در ایران که ورد زبان و موضوع نگرانی بسیاری از مردمان است، به زبانی ساده و سلیس و درعین‌حال روشمند نوشته شده است و شاید به‌همین‌دلیل باشد که در مدتی کوتاه به چاپ پنجم رسیده است و جدا از آنکه نظر مثبت بسیاری از جامعه‏‌شناسان را به خود جلب کرده، در میان مخاطبان عام نیز خوانندگانی…

۱