نتایج جستجو : موسسه اطلاعات

  • وزیر خارجه پیشین کشورمان گفت: از آمریکا به تهران آمدم و همزمان با اینکه سرباز بودم اما به اصرار آقای ولایتی مشاور و با مجوز رهبری که آن زمان رئیس شورای عالی دفاع بودند، معاون وزیر امور خارجه شدم. من دوره سربازی خود را در وزارت خارجه گذراندم. از همان ابتدا یک زمزمه‌های مخالفت با من و این ادعا که نفوذی خارج هستم مطرح بود.

۱