نتایج جستجو : صندوق بیمه

  • مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار گفت: طبق تبصره یک ماده ۸ بخش‌نامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی حداکثر ۷ هفت برابر حداقل دستمزد ماهانه است و این موضوع شامل مشمولین قانون کار شاغل در شرکت‌های خصوصی نمی‌شود.

۱