نتایج جستجو : دکترین سیاست خارجی

  • مقام‌‏های جمهوری اسلامی ایران به‏‌صورت پیوسته از تحولی قریب‌‏الوقوع در نظام جهانی خبر می‌‏دهند و در اظهارات خود نوید پایان نظم جهانی مبتنی بر سلطه آمریکا و ایجاد یک نظم جدید را می‏‌دهند. سیدابراهیم رئیسی، رئیس‏جمهور اسلامی ایران در یکی از سخنرانی‌‏های خود شاخصه‏‌های نظم جدید جهانی را «ایستادگی در مقابل یکجانبه‏‌گرایی، تحقق استقلال ملت‌‏ها، اجرای عدالت در جوامع بشری، منزوی ساختن تحریم و جنگ، احترام به ملت‏‌ها، چندجانبه‌‏گرایی، انحصارزدایی، گسترش همکاری‌‏های رسانه‌‏ای و تغییر سازوکارهای موجود در…

۱