نتایج جستجو : دریای بالتیک

  • از زمان الحاق فنلاند و سوئد به ناتو، تصورات پیرامون امنیت بالتیک در میان اعضای ناتو تقریباً پیروزمندانه بوده است. دریای بالتیک به‌عنوان «دریاچه ناتو» توصیف شده است و کشورهای مختلف بالتیک افزایش امنیت خود را جشن گرفته‌اند. با این حال، فعالیت اخیر روسیه در بالتیک نشان می‌دهد که اعضای ناتو باید در منطقه هوشیار باشند و حتی دفاع خود را تقویت کنند.

۱