نتایج جستجو : تفریغ بودجه

  • روز گذشته تفریغ بودجه ۱۴۰۱ شهرداری بار دیگر آتش تنش را به دامان شورای شهر تهران انداخت و بار دیگر درخواست حضور شهردار تهران در صحن علنی توسط برخی از اعضای شورای شهر کار را به جایی رساند که مهدی چمران، رئیس جلسه با تشر به ناصر امانی سعی کرد آرامش را به شورای شهر تهران بازگرداند. در نهایت تنها تکالیف شهرداری تهران رای آورد تا تفریغ از رسیدن به تصویب ناکام بماند، چراکه در یکی از طولانی‌ترین جلسات علنی، ایرادات بسیاری بر تفریغ وارد شد. این در حالی است که شهرداری در این سه سال اخیر با ادعای شفافیت…

۱