نتایج جستجو : تجارت با اروپا

  • تحلیلگر سیاست خارجی گفت: باید تلاش کنیم که رابطه‌مان را با خارج از منطقه گسترش دهیم. ممکن است در داخل کسانی که در دولت و راس حاکمیت هستند، این انزوا را قبول نداشته باشند. اما واقعا ما با اروپا رابطه خاصی نداریم. نه رابطه سیاسی داریم و نه چندان رابطه فرهنگی داریم. رابطه اقتصادی‌مان تقریبا قفل است.

۱