نتایج جستجو : امیرمحمود حریرچی

  • «اراده ملت» و «اقتدار ملی» دو اصطلاحی است که در ادبیات سیاسی در پی شکل‌گیری دولت-ملت‎ها (nation-state) در کنار یکدیگر بارها مورد استفاده سیاستمداران قرار گرفته است. در جوامع دموکراتیک «تجلی اراده ملت» را به‌عنوان یکی از اصلی‎ترین مؤلفه زمینه‎ساز «اقتدار ملی» عنوان می‎کند و رهبران این جوامع به اثرگذاری اراده جوامع بر اقتدارشان هم در سطح ملی و هم در سطح بین‎المللی تاکید دارند.

۱