نتایج جستجو : اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲

  • به گفته نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران سیاست انقباضی بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ در ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان به منفی شدن تراز تجاری ایران در این سال انجامید.

  • تنها چند روز تا پایان سال ۱۴۰۲ باقی مانده است؛ سالی که با دو شعار «مهار تورم و رشد تولید» آغاز شد. بسیاری از برنامه‏های دولت در این سال هم با پیشفرض کنترل و کاهش تورم پیشبینی شده بود؛ برای مثال، دولت با وعده کنترل تورم، دستمزد کارگران را همسطح با تورم افزایش نداد اما نرخ بهره بانکی را بالا برد و همزمان قول داد که با کاهش تورم، اجازه ندهد قدرت خرید دهکهای کمدرآمد تضعیف شود یا تولید کشور به دلیل نبود نقدینگی بخوابد. در سالی که گذشت تمام تلاش‏های دولت منجر به این شد که تورم سالانه فقط ۶/۱ درصد…

۱