هم‌میهن

تحریریه روزنامه هم‌میهن

آقای باهنر که از اعاظم و از السابقون جریان اصولگرایی است و در هفت دوره‌ نمایندگی مجلس و بعضاً نایب رئیسی آن را عهده‌دار بوده و رئیس یکی از تشکل‌های مهم و باسابقه اصولگرایی و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در اظهارنظری جالب می‌گوید که؛ افرادی شعار خالص‌سازی می‌دهند، اینها امثال ماها را بیرون از دایره می‌بینند و علاقه‌مند هستند که رقبای قدرشان به میدان نیایند و یا به صورتی حذف شوند. واقعیت این است که باید به ایشان گفت، به همین مَجُوز آنان حق دارند. هنگامی که انتظار دارید آنان شما را داخل دایره ببینند، یعنی پذیرفته‌اید که عده دیگری را بیرون دایره ببینند و چون پیشتر این حق را با سکوت دوستان‌شان علیه یک ملت اعمال و آنان را از دایره خودساخته بیرون کرده‌اند، برحسب همان طبیعت انحصارگری، اکنون آسیاب نوبت شما شده است و جای گله‌ای باقی نمی‌گذارد. در واقع باید حق اینکه کسی یا کسانی برای خود دایره ترسیم کنند و عده‌ای را داخل و عده‌ای را خارج از آن دانسته و حقوق متفاوت برای داخل و خارج دایره در نظر بگیرند را محکوم کرد. آنان ابتدا نمی‌توانستند شما را از دایره خارح کنند. ابتدا با کمک یا سکوت شما دیگران را خارج کردند و اکنون نوبت شماست.

مسئله نیش عقرب است که نه از ره کین، که اقتضای طبیعت آن است. فرایند انحصار پایان‌ناپذیر است. پیاده کردن از این قطار دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. راه‌حل نیز کوشش برای ورود به این دایره‌ای که میل به تنگ شدن دارد، نیست. این دایره ذاتاً به‌گونه‌ای است که در حال محدود شدن است و ظرفیت آن به سرعت تکمیل شده و  بیش از اندازه مسافر در خود جای نمی‌دهد. بنابراین هرازگاهی باید عده‌‌ای را پیاده کرد و این فرآیند همچنان ادامه خواهد یافت. مثل مار گرسنه‌ای که طول درازی دارد و نادانسته از دم خود شروع به خوردن می‌کند و هر چه می‌خورد از اندازه و توان خودش کم می‌کند. سیاست سنتی، تفکر سنتی مبتنی بر حذف و تبعیت محض است. سیاستی مبتنی بر مشارکت صوری و در بهترین حالت برای آنان حذف هرگونه از شیوه‌های مشارکت است. راه‌حل مسئله شما هم این نیست که خود را داخل این دایره جا کنید، حتی اگر امروز چنین کردید، فردا با وضع بدتری به بیرون پرت خواهید شد. راه‌حل از پاک کردن خطوطی است که دایره را به تصویر کشیده است. راه‌حل بازگشت به دایره‌ای به وسعت ایران و 85 میلیون جمعیت آن است. والسلام

1000 حرف باقیمانده